IKASLEEN STEAM KONPETENTZIEN EBALUAZIOA

STEAM konpetentziak ebaluatzeko, ikastetxe bakoitzak oso kontuan izan behar ditu ebaluazioarekin lotutako zenbait alderdi, alor, eremu, modulu edo irakasgai bakoitzean, eta era koordinatuan adostu behar ditu bere irtenbideak: zer ebaluatu behar da?; nola?; nork?...

Curriculumeko ebaluazio-irizpide eta -adierazleek jarraibideak ematen dituzte irakasleek ikasleen prozesua eta aurrerapenak balora ditzaten, norberak hautatutako tresnen bidez (laburpenak, eskemak, mapa mentalak, galdetegiak...). Ikastetxeko barne-prozesu bat da. Hona hemen ebaluazioarekin lotutako zenbait baliabide.

 

Baliabideak:

 

1. Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de la las competencias básicas.

Educación Primaria.

Ikusi baliabidea

2. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak.

Lehen Hezkuntza

Ikusi baliabidea

3. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak.

Bigarren Hezkuntza

Ikusi baliabidea

4. Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de la las competencias básicas.

Educación Secundaria.

Ikusi baliabidea

5. SAILS Inquiry and Assessment Units showcase the benefits of adopting inquiry approaches in classroom practice, exemplify how assessment practices are embedded in inquiry lessons and illustrate the variety of assessment opportunities and /or assessment processes available to science teachers.

Ikusi baliabidea

 

 

Kanpoko ebaluazioak:

 

1.PISA. Konpetentzia zientifikoa:

PISA 2018 markoa eta itemak.

Ikusi baliabidea

2. PISA 2015:

Zientzietarako konpetentzia. Item liberatuak. Itemen azalpenak.

Ikusi baliabidea

3. Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) xedea:

Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sistemaren ebaluazio orokorra egitea; ezkuntza ikerketa sustatzea unibertsitateaz kanpoko arloa; Dokumentazio eta baliabide zerbitzua izatea hezkuntza esparruarekin lotuta.

Ikusi baliabidea

4. Ebaluazio diagnostikoa.

Ikastetxeen eta Euskal Hezkuntza Sistema hobetzeko balio duen ebaluazio prozesua da; Lehen Hezkuntzako 6. mailako eta DBHko 4. mailako ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak noraino garatu dituzten baloratzen du.

Ikusi baliabidea

5.Ebaluazioa diagnostiakoa.

Ikastetxeen eta Euskal Hezkuntza Sistemaren hobekuntzarako balio duen ebaluazio prozesua da; Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak noraino garatu dituzten baloratzen du.

Ikusi baliabidea