STEAM EGIN

 

 

Hezkuntzaren inguruko ikerketek adierazten dute ikasleen ikaskuntzan eragin handia dutela, besteak beste, faktore emozionalek, heziketaren ebaluazioak, estrategia metakognitiboek eta kideen arteko irakaskuntzak. Estrategia arrakastatsuak dira, halaber, ikasitakoak aplikatzen dituztenak eta talde-lana bultzatzen dutenak. Bestalde, profesionalei galdetzen zaienean ea zer ezaugarri jotzen duten beharrezkotzat beren lan-erronkei ekiteko prestaketa ona izateko, ia beti aipatzen dituzte gaur egun ikasgelan lantzen diren zeharkako konpetentziak: pentsamolde kritikoa, pentsamolde analitikoa, arazo konplexuen/abstraktuen ebazpena, kritika konstruktiboak egiteko eta hartzeko gaitasuna, erroreak kudeatzea eta erresilientzia, ahoz eta idatziz komunikatzeko gaitasuna, ezagutza transferitzeko eta denbora kudeatzeko gaitasuna.

El ““3. ardatza: Benetako gizarte-erronkak lantzen dituzten metodologia aktiboak erabiltzea” ” ardatzak estrategia horiek aipatzen ditu.

Ebidentzia zientifikoekin egiaztatutako eta erronka eta arazoetan oinarritutako zenbait metodologia aktibo erabiliz garatu daitezke aipatutako faktore, estrategia eta gaitasun guztiak. Era berean, STEAM arloak aukera paregabea ematen du konpetentzien garapena bideratzen duten metodologia aktiboak erabiltzeko ikasgeletan, eta teknologia digitalak naturalki txertatzeko irakaskuntzan.““4. ardatza: Teknologia digitalak erabiltzea”” da beste estrategia horiei kasu egiten diena. 

Halaber, azpimarratzekoa da metodologia irekiak erabiltzeak ez duela esan nahi heziketa-egitura eta -tresna tradizionalak —hala nola zuzeneko heziketa— baztertu behar direnik, beharrezkoak direnean eta testuinguruaren arabera; izan ere, metodologia aktiboen parte dira, ikaskuntza garatzeko beharrezkoak direnean.  

 

Zientzien, teknologiaren eta matematiken irakaskuntzan heziketa-aldaketa bat lortzeko inspirazio-baliabideak: